Laadimine

Üldtingimused

1. Falmek Auto OÜ on õigus keelduda teenindamast Klienti, kes ei nõustu käesolevate tüüptingimustega, firma poolt kinnitatud hinnakirja, kehtivate garantiitingimuste ja muude firma tööd reguleerivate eeskirjade ja seadustega.

2. Õigus on keelduda teenindada Klienti, kes on joobes või kellele muudel põhjustel on võimatu töö sisu või tingimuste selgitamine.

3. Falmek Auto OÜ garantiitingimused vastavad Tarbijakaitse seadusega kehtestatud nõuetele, kui Kliendile soodsamates tingimustes ei ole eelnevalt kokku lepitud.

4. Auto remonti vastuvõtmisel Falmek Auto OÜ ei teosta auto komplektsuse või seisukorra ülevaatust. Pretensioonid peale remonti Kliendile üleantava auto komplektsuse või seisukorra kohta lahendatakse läbirääkimisete teel või vastavalt kehtivatele seadustele.

5. Falmek Auto OÜ ei vastuta territooriumile jäetud sõidukite ja nendes olevate asjade eest.

6. Falmek Auto OÜ ei vastuta autosse jäetud isiklike esemete eest.

7. Teostatud teenuste ja müüdud varuosade eest toimub maksmine sularahas või maksekaardiga Falmek Auto OÜ teenidussaalis aadressil Tähetorni 100e, Tallinnas peale töö teostamist ja enne auto või varuosa üleandmist. Kokkuleppel juriidilise isikuga võib maksmine toimuda arvega, kui see on eelnevalt, enne teenuste osutamist ja varuosade müümist kokku lepitud.

8. Falmek Auto OÜ võib nõuda töö teostamise või kauba tellimise eest ettemaksu kuni 50% töö või kauba tellimuse maksumusest.

9. Falmek Auto OÜ on õigus võtta kliendi auto parkimise eest hoiutasu vastavalt hinnakirjale juhul kui Klient ei tule autole järele kokkulepitud ajaks.

10. Falmek Auto OÜ kohustub teostama tellitud töö tähtajaks. Ootamatute asjaolude ilmnemisel, mis ei võimalda lõpetada tööd tähtajaks, informeerib firma sellest Klienti ja teeb kõik võimaliku töö võimalikult kiireks lõpetamiseks.

11. Kliendil on õigus viibida auto remondi juures töökojas erandkorras takistamata seejuures lukksepa tööd, seadmata ohtu enda ja lukksepa tervist ja vara, samuti firma vara. Kliendil lasub vastutus kahjude eest, mis on põhjustatud tema kohalviibimisest. Lisaks rakendatakse lisatasu teenuste hindadele vastavalt hinnakirjale

12. Kliendi varuosi paigaldatakse vaid erandkorras, milleks on vaja eelnevalt kokkuleppida teeninduse aega broneerides. Juhul kui Kliendi toodud varuosa paigaldamisel selgub, et varuosa on vale ja Klient soovib ise tuua õige osa ja ei soovi osta õiget osa Falmek Auto OÜ´st arvestatakse lukksepa ooteaeg teenuste osutamise aja sisse.

13. Vahetatud vanad varuosad tagastatakse Kliendile tema nõudmisel auto üleandmise hetkel juhul kui Klient on sellest informeerinud klienditeenindajat eelnevalt autot üle andes teenuste osutamiseks. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse, juhul kui see on võimalik.

14. Roolilatid, roolivõimendi pumbad, generaatorid, starterid, veovõllid ja pidurisuppordid müüakse ainult tingimusel, et Klient jätab väljavahetatud detaili(d) töökotta. Uue varuosa hinnast arvestatakse maha vana detaili maksumus juhul, kui see sobib tehases taastamiseks.

15. Kliendi kaebus varuosa või teenuse kvaliteedi kohta tuleb esitada kirjalikult. Varuosa müügi või paigalduse ja (või) teenuse üleandmise hetkest kuni 6 kuu jooksul vaadatakse kaebus läbi Falmek Auto OÜ poolt ja tema kulul.

Helista
Translate »